tag.

Vernieuwd schoolreglement – september 2020

Het schoolreglement is terug aangepast aan de nieuwe regelgeving. Ook enkele wijzigingen in onze schoolwerking werden geactualiseerd binnen dit document.
De nieuwste versie kan u hier terugvinden.
U ontvangt ook nog een kort overzicht van de wijzigingen, samen met de ondertekening voor akkoord omtrent dit nieuwe document.