tag.

Frequently Asked Questions – Veel gestelde vragen…

De communicatie vanuit @vcsm.be komt veelal in de SPAM terecht (rekeningen, mededelingen,…)
Spamfilters wijzigen frequent hun algoritmes. Hierdoor kan het voorvallen dat onze e-mail tegengehouden wordt door jullie spamfilter en in de ongewenste mails terecht komt.  Voornamelijk hotmail-, gmail- en telenet-e-mailadressen zijn hier gevoelig voor. Een mogelijke oplossing is om ons als afzender toe te voegen aan de lijst van ‘veilige afzenders’. Om er voor te zorgen dat u op de hoogte blijft van onze aanbiedingen raden wij u aan het adres secretariaat@vcsm.be en directie@vcsm.be aan uw adresboek of lijst met vertrouwde afzenders toe te voegen. Hoe kan u dat doen?

Windows Live hotmail


GMail


Outlook 2003


Outlook 2007

  Wanneer u een bericht verzendt naar een persoon of organisatie die geen Outlook-contactpersoon is, wordt het e-mailadres van de geadresseerde standaard niet toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders. Dit betekent dat een antwoord mogelijk wordt verplaatst naar de map Ongewenste e-mail wanneer de geadresseerde reageert op uw bericht. Als u er zeker van wilt zijn dat de geadresseerden van het bericht, zelfs als ze geen Outlook-contact persoon zijn, in uw lijst met veilige afzenders staan, gaat u als volgt te werk.
 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.
 2. Schakel op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en hopen dat u ons terugvind in de juiste mailbox. Mocht u nog een probleem hebben met het ontvangen van onze mails en u vindt geen gehoor bij de helpdesk van uw provider, laat niet na ons te contacteren.
Is er opvang in de grote vakantie (2022)?

Ja, in de grote vakantie is er opvang ism Le Crayon.
We organiseren dus niet zelf, maar de werking gaat wel door in onze gebouwen.

Meer info: www.vcsm.be/vakantie

 

Is er opvang op jullie school?

Ja, er is elke schooldag opvang op school van 7.00 uur tot 18.00 uur (of 19.00 uur). Op snipperdagen en in de schoolvakanties van 7.00 uur tot 18.00 uur.

De verantwoordelijken voor de opvang in de Centrumschool zijn Marie-Laure, Delphine en Carine. Zij krijgen hulp van Aracelis, Faticha, Nele en Annelien.
Voor de opvang in het Kleuterbos is Josje Japing de verantwoordelijke. Zij krijgt ’s middags hulp van Sophie Cattebeke.

Waar en wanneer?

Centrumschool:
Er is elke dag opvang in de Centrumschool:

 • van 7.00 – 8.15 u.
 • op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 – 19.00 u.
 • op vrijdag van 15.00 – 18.00 u.
 • op woensdag van 12.00 – 18.00 u.
 • Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen uit het 2e t.e.m. het 4e leerjaar hun huistaak maken in de huiswerkklas vooraleer naar de opvang te gaan.
  Leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar volgen studie.
 • Zowel voor de huiswerkklas als de studie staan leerkrachten in.

Kleuterbos:

 • van 7.00 – 8.15 u.
 • elke avond is er opvang in het Kleuterbos van 16.00 – 17.30 u.
 • Enkel wie langer dan 17.00 u. moet blijven, wordt naar de Centrumschool gebracht.
 • Op woensdagnamiddag  (vanaf 13.30 u.) wordt iedereen naar de Centrumschool gebracht.

Fiscaal attest

Vanaf 1 januari 2005 kunnen ouders de kosten die ze maken voor opvang van hun kinderen die nog geen 12 jaar zijn, aftrekken van hun globaal belastbaar inkomen.

Onderstaande opvangkosten komen in aanmerking:

 • voor- en naschoolse opvang: ´s morgens, ´s middags, ´s avonds en op woensdagnamiddag;
 • opvang op vrije dagen;
 • opvang tijdens schoolvakanties;

Dit betekent concreet dat maaltijdkosten en allerlei schoolactiviteiten uitstappen, openluchtklassen, bezoeken,… niet meetellen.

Om de vereiste fiscale attesten te kunnen afleveren, werd de volgende prijsregeling door het schoolbestuur voorgelegd aan de schoolraad en goedgekeurd op 23 augustus 2018. De prijsregeling blijft tot nader order gelden.

Prijzen en uren van de opvang

 • middagpauze: iedere schooleter betaalt € €1,70 opvangkost (fiscaal aftrekbaar)
 • studie: op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 u. tot 17.00 u.
  – € 2,00 per beurt (fiscaal aftrekbaar), drankje en koek inbegrepen
 • schoolvrije dag: betaling gebeurt, bij wijze van intekening, de laatste week ook vooraf te betalen
  – € 1,00 per begonnen half uur per kind (eigen lunchpakket meebrengen! (koek en drankje per halve dag inbegrepen)
 • Voor kinderen die na sluitingstijd, zonder vooraf te verwittigen, afgehaald worden, wordt € 3,00 per begonnen uur per kind aangerekend.
dag uur prijs
elke dag 7.00 – 8.15 u. € 1,00 /begonnen halfuur
ma; di; do 16.00 – 19.00 u. € 1,00 / begonnen halfuur
woensdag 11.45 – 18.00 u. € 1,00 / begonnen halfuur
vrijdag 15.00 – 18.00 u. € 1,00 / begonnen halfuur

 

Is er opvang tijdens de vakanties of vrije schooldagen?

Dankzij de medewerking van leraren en van een aantal aan de school verbonden medewerkers, kunnen de kinderen ook gedurende de vrije dagen en de schoolvakanties op school terecht van 7.00 tot 18.00 u.

Ook dit schooljaar organiseren we opvang tijdens de herfstvakantie, krokusvakantie én paasvakantie. De data vind je terug aan de opvang en op www.vcsm.be. (Dus enkel in de kerstvakantie wordt er geen opvang voorzien!)

• voor de opvang betaalt u € 1 per begonnen halfuur (koek en drank inbegrepen);
• er is geen warme maaltijd voorzien, de kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee;

Ook voor de vakantieopvang worden fiscale attesten uitgereikt.

Wanneer is de school open?

De schoolpoort opent ‘s morgens om 8.00 en ‘s middags om 13.00 u.

De lessen lopen, zowel voor de kleuterafdeling als voor de lagere afdeling, volgens volgend schema:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
8.30 – 11.45 8.30 – 11.45 8.30 – 11.20 8.30 – 11.45 8.30 – 11.45
13.15 – 16.00 13.15 – 16.00 13.15 – 16.00 13.20- 15.00