tag.

KiVa op school: ook ouders doen mee!

We zijn blij en fier dat onze school sinds september 2022 officieel een KiVa-school is geworden. Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn we ingestapt in het project. Gedurende het ganse schooljaar volgde het kernteam een opleiding en ging het voltallige team aan de slag om de beginselen van KiVa onder de knie te krijgen. In het schooljaar 2021-2022 werkten we hard, samen met de kinderen, om de KiVa-beginselen onder de knie te krijgen, met als beloning dat wij sinds september 2022 trots het label krijgven van KIVA-school.
Directie en het schoolteam hebben hier samen voor gekozen. We vinden het immers belangrijk dat elk kind en elke leerling zich goed voelt op onze school. En dit van de kleuterklas/het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar.
Om die reden doen we er als schoolteam alles aan om een fijne leer- en speelomgeving tot stand te brengen,  in de klas maar ook daarbuiten. Samen zetten we ons in voor een fijne sfeer, voor leuke contacten met en tussen onze leerlingen maar ook met jullie, ouders.
Pestgedrag hoort niet thuis in onze school. De KiVa-lessen moedigen onze leerlingen aan om pesten niet te steunen, te praten over hun gevoelens, rekening te leren houden met anderen, verantwoordelijkheid op te nemen als er wat fout loopt. 
Vooral de KiVa-lessen en de daarbij aansluitende computerspellen (KiVa-games) zetten de leerlingen op weg om pestgedrag beter te begrijpen en er gepast op te reageren. Onderzoek toont aan dat deze aanpak werkt!
Het is belangrijk dat kinderen ook van jullie horen  dat pesten niet thuishoort in een fijne groep of klas. Vertel over jullie eigen schooltijd. Maak duidelijk welk gedrag en welke houding jullie als ouders op prijs stellen en probeer er zelf ook model voor te staan.

Maar wat is KiVa eigenlijk?
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

Vlaamse KiVa-scholen ondervinden dat leerlingen vaardiger worden in het aanpakken van ruzies en conflicten en dat het aantal pesterijen afneemt. KiVa onderscheidt zich van veel andere anti-pest-programma’s door de grote nadruk op de rol van alle leerlingen en de groepsgerichte aanpak bij het stoppen van pesterijen. Dankzij dit anti-pest-programma genieten slachtoffers meer steun en begrip. Pesters ondervinden meer tegenstand en dat doet hen inbinden.

Ook voor leerkrachten heeft KiVa gunstige effecten. Ze delen dezelfde visie en taal om over pesten te spreken, werken meer samen en ondervinden het voordeel van een verhoogde competentie op vlak van de aanpak van pestproblemen.
Ons team wordt op sleeptouw genomen door het KiVa-kernteam, dat bestaat uit juf Davine, meester Ward, zoco Hanne en directeur Bernard.

Wil je nog meer weten of KiVa of over onze KiVa-werking?
– bekijk dan hier de voorstelling voor ouders
– lees de ouderbrochure die je hieronder kan vinden
– of raadpleeg www.kivaschool.be
– Je kan ook steeds terecht bij een lid van het KiVa-kernteam van onze school of bij een leerkracht.

En voor wie liever leest, is er ook nog de oudergids. Deze kan je hier terugvinden: