tag.

Schoolraad

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden:
• een gemotiveerd advies uitbrengen over de algemene organisatie, de werking van de school, de begeleiding en de evaluatie van de leerlingen;
• de raad pleegt overleg over de aanwending van het lestijdenpakket, over het schoolreglement, het schoolwerkplan, het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd en over de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen;
• de schoolraad heeft ook recht op inlichtingen met betrekking tot:
– de structuur en de infrastructuur van de school;
– de projecten en gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de schoolwerking;
– het financieel beheer;
– de structuur en de infrastructuur van de school;
– de werking van het schoolbestuur.

Samenstelling:
voorzitter: Hannelore VANHOENACKER
schoolbestuur: Eric PAUWELS
directeur: Bernard BURGGRAEVE
ouders: Griet VAN DIERDONCK; Aranka DEKYVERE; Tony DEGRANDE
lokale gemeenschap: Lies FORREZ; Michèle HERMAN;
leraren: Annelies VERHILLE; Bea HELIN; An VANOOTEGHEM