tag.

Vriendenkring

Wat doet de vriendenkring?
De vriendenkring helpt, samen met ouders en leraren, allerlei manifestaties waarbij de school naar buiten treedt, te plannen en te organiseren.
Dankzij heel wat van die manifestaties kunnen ook extra middelen ter beschikking gesteld worden van de school.

Philippe BAELE, voorzitter
Marleen BUYCK
Hilde DECRUYNAERE
Sigrid HANSON
Jan LIEVENS
Stef VANDEPUTTE
Lut DELOMBAERDE
Herman VANDERSTEENE
Marie-Thérèse VANDEWIELE
Erwin VANDENDRIESCHE
Christine VAN PRAET
Kristien VANNESTE
Bernard BURGGRAEVE