tag.

Typles – TypTien komt naar onze school

Het belang om te kunnen typen, gezien de digitalisering, is nu nog belangrijker dan vroeger. Als school willen wij de kinderen dan ook deze kans bieden.
We zijn op zoek gegaan naar een externe partner. Wij hebben deze gevonden in Le Crayon; zij hanteren de methode TYPTIEN.

De motivatie van het kind en de aanpak van de lesgever zijn hierbij van groot belang. Het welbevinden van het kind is een eerste vereiste om tot leren te komen en dit sluit perfect aan bij de typmethode TypTien. Daarom was het voor ons een kleine stap om over te schakelen naar deze nieuwe aanpak van blind leren typen.

De lessen gaan door in onze school. Uiteraard wordt er voor het verwerven van deze vaardigheid eveneens verwacht dat de kinderen de discipline tonen om op zeer regelmatige basis thuis of op school te oefenen.

TypTien is een ontwikkeld typprogramma voor kinderen vanaf het 4e leerjaar. Ook voor kinderen met problemen (bijv. dyslexie) is deze aanpak uitermate geschikt. De aanpak van het typen is anders. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, zodat de kinderen deze beter onthouden.

Voorbeeld van een verhaal voor de letters R & T: “de Roofvogel zit op de Top” (beide toetsen situeren zich bovenaan het toetsenbord). De letters die naast elkaar staan, worden in 1 zin gekoppeld en de ligging van de letters wordt door de inhoud van het verhaal duidelijk gemaakt (top is boven, beek ligt onder het gras,…)

Alle oefeningen zijn kort met speelse woordjes. Dit stimuleert het kind veel beter en maakt het oefenen minder saai of langdradig. Omdat de methode geen software bevat, kunnen we de oefeningen veel beter individueel afstemmen op de mogelijkheden van elk kind.
Dit alles maakt het mogelijk de kinderen blind te leren typen in 10 lessen van 1 uur. Er wordt een oefenboekje meegegeven om thuis te oefenen. De deelnemers oefenen de lessen in aan de hand van het interactief type-programma waarbij het leren typen aan de hand van digitale spelletjes thuis geoefend wordt. Het tempo is afhankelijk van kind tot kind, en van hoeveel ze oefenen. Van de ouders wordt verwacht dat ze hun kind aanmoedigen dagelijks minimum een kwartiertje te oefenen.

We plannen de 10 lessen in vanaf dinsdag 3 oktober 2023. Die lessenreeks kost € 140. Alles wordt geregeld via Le Crayon. De lessen gaan door op dinsdagmiddag, telkens van 12.15 tot 13.15 uur. De lessen starten op dinsdag 3 oktober en eindigen op 19 december 2023 met een examen.

Er is naast de beginnerscursus ook de mogelijkheid om te kiezen voor een vervolmakingscursus (voor wie de beginnerscursus reeds afgewerkt heeft).

Data lessen:
Les 1: 3 oktober
Les 2: 10 oktober
Les 3: 17 oktober
Les 4: 24 oktober
Les 5: 14 november
Les 6: 21november
Les 7: 28 november
Les 8: 5 december
Les 9: 12 december
Les 10: 19 december

U schrijft uw zoon/dochter in tegen woensdag 27 september ’23 via onderstaand formulier.

Voor vragen kan u steeds op school of bij Le Crayon (info@lecrayon.be) terecht.
Sophie Delecluyse, Le Crayon dir. Bernard en het team van VCSM