SCHOOLRIJPHEID

Beste,
Omwille van de Corona-maatregelen kan de infosessie over schoolrijpheid niet live op
school doorgaan. Toch willen we u graag de kans geven om het begrip
‘schoolrijpheid’ wat beter te leren kennen.

Daarom stellen wij komende week een filmpje met wat extra uitleg over de
verschillende ontwikkelingsdomeinen en enkele praktijkvoorbeelden vanuit de klas ter beschikking.
Dit filmpje wordt online geplaatst vanaf donderdagavond 14 januari 2021 rond 16.00 uur. Dit blijft ter beschikking tot vrijdag 22 januari 2021.

U ontvangt via uw kleuter ook een boekje met de uitleg rond schoolrijpheid.
Mocht u alsnog vragen hebben, kunt u steeds bij de klasjuf, zorgleerkracht (carole.cagnie@vcsm.be ) of zorgcoördinator kleuter (annesophie.devos@vcsm.be) terecht. Ook op het eerstvolgende oudercontact kunt u met eventuele vragen hierover terecht.
Boekje niet ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op (directie@vcsm.be).

We hopen u hiermee van dienst te zijn.

vriendelijke groeten,
De kleuterjuffen en het zorgteam van de Vrije Centrumschool