tag.

SCHOOLFEEST/ circus Picolini

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste vrienden van VCSM,

Het schoolfeest voor volgend schooljaar staat gepland op zaterdag 11 maart: circus Picolini.
De week voordien staat ook de circusweek gepland.
Meer info zal nog volgen in de loop van het schooljaar.

de werkgroep schoolfeest
Bernard, directeur