tag.

ROTS & WATER assertiviteitstraining

Inschrijving sessies Rots en Water

Beste ouders,
Na de bevraging is gebleken dat de meeste interesse bij de leerlingen van het 1e tot het 3e leerjaar ligt. Hierom is gekozen om te starten met sessies voor deze groep leerlingen. We kiezen om te starten met een lessenreeks voor de onderbouw (1e tot 3e lj.) op vrijdagnamiddag (15.15 – 16.15 uur). De eerste les start op vrijdag 18 november. De lessenreeks loopt tot en met vrijdag 27 januari 2023.
Enkel via onderstaande link kan u inschrijven tot en met woensdag 9 november.
!! Het aantal inschrijvingen is beperkt. U ontvang ofwel een bevestigingsmail met betalingsvoorstel, ofwel een mail dat u op de wachtlijst terecht gekomen bent!!
De flyer met meer info kan u hier terugvinden.
U ontvangt na inschrijven een bevestigingsmail met alle info.
Laat niet na ons te contacteren bij vragen.
Bernard B., directeur
An V., lesgeefster