tag.

Minionderneming 5e lj.

De leerlingen van het vijfde leerjaar zetten binnen het kader van het WerO-thema minibedrijf normaal jaarlijks een minionderneming met verkoopactie op poten. Dit start meestal in het derde trimester. De inkomsten zijn ten voordele van de bosklassen die zij meemaken in het 6e leerjaar. Zo komt het henzelf ten goede. Alvast bedankt voor jullie steun bij deze verkoopacties.