tag.

Is er opvang op jullie school?

Ja, er is elke schooldag opvang op school van 7.00 uur tot 18.00 uur (of 19.00 uur). Op snipperdagen en in de schoolvakanties van 7.00 uur tot 18.00 uur.

De verantwoordelijken voor de opvang in de Centrumschool zijn Marie-Laure, Delphine en Carine. Zij krijgen hulp van Aracelis, Faticha, Nele en Annelien.
Voor de opvang in het Kleuterbos is Josje Japing de verantwoordelijke. Zij krijgt ’s middags hulp van Sophie Cattebeke.

Waar en wanneer?

Centrumschool:
Er is elke dag opvang in de Centrumschool:

 • van 7.00 – 8.15 u.
 • op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 – 19.00 u.
 • op vrijdag van 15.00 – 18.00 u.
 • op woensdag van 12.00 – 18.00 u.
 • Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen uit het 2e t.e.m. het 4e leerjaar hun huistaak maken in de huiswerkklas vooraleer naar de opvang te gaan.
  Leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar volgen studie.
 • Zowel voor de huiswerkklas als de studie staan leerkrachten in.

Kleuterbos:

 • van 7.00 – 8.15 u.
 • elke avond is er opvang in het Kleuterbos van 16.00 – 17.30 u.
 • Enkel wie langer dan 17.00 u. moet blijven, wordt naar de Centrumschool gebracht.
 • Op woensdagnamiddag  (vanaf 13.30 u.) wordt iedereen naar de Centrumschool gebracht.

Fiscaal attest

Vanaf 1 januari 2005 kunnen ouders de kosten die ze maken voor opvang van hun kinderen die nog geen 12 jaar zijn, aftrekken van hun globaal belastbaar inkomen.

Onderstaande opvangkosten komen in aanmerking:

 • voor- en naschoolse opvang: ´s morgens, ´s middags, ´s avonds en op woensdagnamiddag;
 • opvang op vrije dagen;
 • opvang tijdens schoolvakanties;

Dit betekent concreet dat maaltijdkosten en allerlei schoolactiviteiten uitstappen, openluchtklassen, bezoeken,… niet meetellen.

Om de vereiste fiscale attesten te kunnen afleveren, werd de volgende prijsregeling door het schoolbestuur voorgelegd aan de schoolraad en goedgekeurd op 23 augustus 2018. De prijsregeling blijft tot nader order gelden.

Prijzen en uren van de opvang

 • middagpauze: iedere schooleter betaalt € €1,70 opvangkost (fiscaal aftrekbaar)
 • studie: op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 u. tot 17.00 u.
  – € 2,00 per beurt (fiscaal aftrekbaar), drankje en koek inbegrepen
 • schoolvrije dag: betaling gebeurt, bij wijze van intekening, de laatste week ook vooraf te betalen
  – € 1,00 per begonnen half uur per kind (eigen lunchpakket meebrengen! (koek en drankje per halve dag inbegrepen)
 • Voor kinderen die na sluitingstijd, zonder vooraf te verwittigen, afgehaald worden, wordt € 3,00 per begonnen uur per kind aangerekend.
dag uur prijs
elke dag 7.00 – 8.15 u. € 1,00 /begonnen halfuur
ma; di; do 16.00 – 19.00 u. € 1,00 / begonnen halfuur
woensdag 11.45 – 18.00 u. € 1,00 / begonnen halfuur
vrijdag 15.00 – 18.00 u. € 1,00 / begonnen halfuur