tag.

Is er opvang in de grote vakantie (2022)?

Ja, in de grote vakantie is er opvang ism Le Crayon.
We organiseren dus niet zelf, maar de werking gaat wel door in onze gebouwen.

Meer info: www.vcsm.be/vakantie