Is er opvang in de grote vakantie (2020)?

Tot op heden was er steeds opvang in onze school, georganiseerd door de speelpleinwerking Marke.

Door omstandigheden binnen de speelpleinwerking, wordt gekozen om dit schooljaar een sabbatjaar in te richten. Hierdoor zal er geen speelpleinwerking zijn door hen georganiseerd op onze school tijdens de grote vakantie 2020.

Wij stellen echter alles in het werk om een oplossing te zoeken voor de ouders die opvang nodig hebben. Wij willen dit klaar hebben ten laatste tegen de aanvang van de paasvakantie.  Zo hopen wij onze kinderen en ouders een mooie dienst te kunnen bewijzen.

Meer nieuws volgt dus nog!

Met hoopvolle groeten.

het team van VCSM