tag.

De communicatie vanuit @vcsm.be komt veelal in de SPAM terecht (rekeningen, mededelingen,…)

Spamfilters wijzigen frequent hun algoritmes. Hierdoor kan het voorvallen dat onze e-mail tegengehouden wordt door jullie spamfilter en in de ongewenste mails terecht komt.  Voornamelijk hotmail-, gmail- en telenet-e-mailadressen zijn hier gevoelig voor.

Een mogelijke oplossing is om ons als afzender toe te voegen aan de lijst van ‘veilige afzenders’.

Om er voor te zorgen dat u op de hoogte blijft van onze aanbiedingen raden wij u aan het adres secretariaat@vcsm.be en directie@vcsm.be aan uw adresboek of lijst met vertrouwde afzenders toe te voegen.

Hoe kan u dat doen?


Windows Live hotmail


GMail


Outlook 2003


Outlook 2007

 

Wanneer u een bericht verzendt naar een persoon of organisatie die geen Outlook-contactpersoon is, wordt het e-mailadres van de geadresseerde standaard niet toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders. Dit betekent dat een antwoord mogelijk wordt verplaatst naar de map Ongewenste e-mail wanneer de geadresseerde reageert op uw bericht.

Als u er zeker van wilt zijn dat de geadresseerden van het bericht, zelfs als ze geen Outlook-contact persoon zijn, in uw lijst met veilige afzenders staan, gaat u als volgt te werk.

  1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.
  2. Schakel op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en hopen dat u ons terugvind in de juiste mailbox.

Mocht u nog een probleem hebben met het ontvangen van onze mails en u vindt geen gehoor bij de helpdesk van uw provider, laat niet na ons te contacteren.