Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van dat onderwijs.
Onze school behoort tot de scholengemeenschap Scola. Daartoe behoren ook de Rodenburgschool, de vrije basisscholen van Bellegem en Rollegem, Aalbeke, de lagere en de kleuterschool van Bissegem, alsook de scholen voor buitengewoon onderwijs van Kortrijk De Sprong en De Kindervriend. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met de basisschool Kinderland en de school voor buitengewoon onderwijs Bemok.

schoolbestuur: vzw Scola
Lauwsestraat 11-13, 8511 Aalbeke
voorzitter VIAENE Nicole
Leden COMMEENE Hedwig; DEWILDE Rudy; FIEUX Curd; LIEVENS Jan; MESTDAGH Jenny; PAUWELS Eric; SEGERS Kathleen; VAN DER MEULEN Katrien; VANDEBURIE Marc; VERSTRAETE Rita; BLANCKE Eddy