Terugblik krokusvakantie

Nog enkele foto’s van tijdens de krokusvakantie. We werkten vooral rond thema carnaval maar ook andere zaken kwamen aan bod: denk maar aan maskers maken, een activiteit met de parachute en een muzikaal pak.

nieuwsbrief coronavirus

Beste ouders,

We krijgen vragen van ouders omtrent het coronavirus. Vanuit de overheid krijgen we duidelijke richtlijnen mee. Hierover wenst het bestuur en de school jullie correct te informeren.

het schoolbestuur Scola
dir. Bernard

Opvang in de grote vakantie (2020)?

Tot op heden werd er tijdens de grote vakantie steeds opvang in onze school voorzien, georganiseerd door de speelpleinwerking Marke.

Door omstandigheden binnen de speelpleinwerking, wordt gekozen om dit schooljaar een sabbatjaar in te richten. Hierdoor zal er geen speelpleinwerking zijn door hen georganiseerd op onze school tijdens de grote vakantie 2020.

Wij stellen echter alles in het werk om een oplossing te zoeken voor de ouders die opvang nodig hebben. Wij willen dit klaar hebben ten laatste tegen de aanvang van de paasvakantie.  Zo hopen wij onze kinderen en hun ouders een mooie dienst te kunnen bewijzen.

Meer nieuws volgt dus nog!

Met hoopvolle groeten.

het team van VCSM

Vogel-tel-weekend

Dit weekend is het vogel-tel-weekend, en voor scholen was er de vogel-tel-week. In het tweede leerjaar bedenken we in ons wero thema over de winter hoe we de vogels in deze periode het best kunnen helpen. We maakten daarom een voedersnoer of een vogeltaartje met allerlei lekkers. We namen ook even een kijkje in de tuin van de school en probeerden er vogels te observeren en tellen. Doen jullie thuis ook mee?

Peuterkoekeloeren

Mag jouw peuter binnenkort naar school? Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 starten binnenkort. Meer algemene info kan je vinden via www.naarschoolinkortrijk.be.
Interesse in onze school? Wees dan welkom na afspraak of spring binnen op onze open-deurdag van 25 januari (Kleuterbos: kleuter / Centrumschool: kleuter én lager)

Zero afval

Een week lang deden we ons best om geen afval te gebruiken of mee te brengen. Zo kreeg zwerfvuil geen kans en dat vond onze schoolhond Charlie ook heel fijn!

Poppies maken …

Op 11 november is het Wapenstilstand en herdenken we de soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. We maakten daarom deze klaprozen, het symbool van de Groote Oorlog! Met een stappenplan gingen we zelfstandig aan de slag en hielpen elkaar waar nodig.