Vakantie 2021

Beste ouders,

De grote vakantie lijkt nog veraf, maar toch willen we al plannen. Verschillende organisaties verspreiden hun flyers, dus willen ook wij niet uitblijven.

Na de goede evaluatie van vorig jaar, gaan we verder met de mensen van Le Crayon. Enig verschil bij vorig jaar is dat we werken met projectkampen. Zo krijgen kinderen die verschillende weken komen, ook andere activiteiten aangeboden.

  • De kampen zijn toegankelijk voor kinderen van de basisschool, dus van 2,5 tot 12 jaar (situatie juni 2021)
  • jullie zijn welkom in de opvang van 7.30 tot 18.00 uur.
  • De werking is van 9.00 tot 16.00 u. Hierbij volgen we het principe van kampen: iedereen blijft een volle dag.
  • Uitstappen enkel indien het op dat ogenblik wettelijk toegelaten zal zijn. Momenteel staat in de richtlijnen dat activiteiten zoveel mogelijk op de eigen locatie moeten doorgaan!
  • De prijs wordt vastgelegd op € 100 per volle week (€40 voor week 1), incl. alle transport, uitstappen, opvang,…
    Bij uw mutualiteit kan u een tegemoetkoming aanvragen. Breng tijdens het kamp uw formulier mee. Er wordt een attest kinderopvang uitgereikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dit kan u inbrengen via de belastingaangifte.

De inschrijvingen gaan onmiddellijk van start en deze kampen staan open voor alle kinderen uit de buurt. Het maximum toegelaten aantal kinderen is 45 deelnemers per week. Wees er tijdig bij!

Inschrijven gebeurt op de website van Le Crayon: https://taalkamp.be/vakantiekampen-sportkampen-vcsm/. U hebt een wachtwoord nodig om in te tekenen. Het wachtwoord is VCSM. Deze info kan u ook terugvinden op onze website: www.vcsm.be/vakantie


Sophie Delecluyse, Le Crayon

Bernard Burggraeve, VCSM